Ολοκληρωμένες Λύσεις

Συνδυασμοί μηχανημάτων για την δημιουργία της επιθυμητής γραμμής παραγωγής.

STP1000

Συνδυασμοί μηχανημάτων με βάση την αυτόματη διπλωτική μηχανή STP1000

Λεπτομέρειες

LD70

Συνδυασμοί μηχανημάτωνμε βάση την αυτόματη μηχανή τοποθέτησης αυτοκόλλητων λωρίδων & ετικετών LD70

Λεπτομέρειες

PV40 & PV40M

Συνδυασμοί μηχανημάτων με βάση τις συσκευαστικές μηχανές PV40 & PV40M

Λεπτομέρειες

KL60 & KL60M

Συνδυασμοί μηχανημάτων με βάση τις αυτόματες κολλητικές μηχανές KL60 & KL60M

Λεπτομέρειες

TH44 & TH44M

Συνδυασμοί μηχανημάτων με βάση τις αυτόματες κολλητικές μηχανές TH44 & TH44M

Λεπτομέρειες

BC41M

Συνδυασμοί μηχανημάτων με βάση την αυτόματη μηχανή εκτύπωσης και τοποθέτησης barcode BC41M

Λεπτομέρειες

NT50

Συνδυασμοί μηχανημάτων με βάση την αυτόματη στιβακτική μηχανή NT50

Λεπτομέρειες